Blogg

Til nye søkere

I disse dager vil du finne plakater og informasjon om folkehøgskolene på T-baner, på informasjonstavler og på nettsider. Det er veldig hyggelig å finne igjen mange elever som gikk på Follo folkehøgskole i skoleåret 2015-16 på de flotte bildene!  Les mer

Velkommen til 2017!

Follo folkehøgskole ønsker alle et riktig godt nytt år! Sørg for at du selv og alle rundt deg hver dag i dette året får anledning til å le, til å tenke og til å bli berørt!  Les mer