ALBERTINE – PROSTITUSJON – TRAFFICKING

Follo folkehøgskole deltar på et bredt spekter av kulturtilbud gjennom Den kulturelle skolesekken. I dag har vi besøk av Valborg Sirnes  som tar utgangspunkt i Christian Krohgs store maleri «Albertine hos politilegen» (1887) når hun kombinerer kunst-, litteratur- og kulturhistorie. Hun forteller om prostitusjon, om bildets innhold, boken Albertine og samfunnsdebatten som raste. Hvordan kunne et maleri sjokkere? Hvordan kunne Albertines håp for framtiden forsvinne? Og hvordan står det til i dag? Viktige innspill til å forstå krevende sider ved vårt eget samfunn. Valborg Sirnes er forteller, kunstner og museumspedagog.img_1411