Dialog i folkehøgskolen

Grundtvig står sentralt i opprinnelsen og tenkningen rundt vårt skoleslag. Å møtes som likesinnede var et av hans sentrale budskap; en samtale der man møtes som venner, som partnere, der man har et felles prosjekt for erkjennelse og en intensjon om å skape noe sammen. Dette er dialogen som folkehøgskolene ønsker elevene skal bli en del av.

Mange av «samtalene» i samfunnet har dessverre mangler i forhold til disse intensjonene og politikere er ikke alltid gode forbilder for «den gode dialogen». Mister vi mange muligheter og tappes vi for energi? Blir det slik at det er kun de som får energi av verbale kamper som holder ut og tar del i beslutningene?

I dialogen får du anledning til å prøve ut synspunkter. Du kan utforske dine egne meninger. Teste dem, smake på dem – er dette en del av deg selv? Slik kan samtalen fortsette å gå i ditt eget hode og du kan bli kjent med deg selv, utvikle meninger, gi rom for nye tanker og nye spørsmål. I dialogen møter du noen som lytter med interesse, noen som er villig til å bygge videre på dine tanker, noen som ikke dømmer dine utsagn som evige sannheter, men som utspill på veien mot ny erkjennelse. Slik er dialogen også i slekt med kreativiteten. Den kreative, lekende og undrende tanken utfordrer oss til nye vinklinger, utdypende refleksjoner og nye bekjentskaper. Dialogen kan være en reise der alle kan komme styrket ut, der det er respekt for at alle har noe å bidra med og der målet er innsikt, ikke makt. Det kan skje noe helt nytt i en dialog – du kan bli kjent med en ny kultur, du kan oppdage nye sider ved dine nærmeste venner og du kan starte lange tankerekker og prosesser i ditt eget hode. Du kan risikere å komme ut et helt annet sted enn der du startet etter en slik samtale – du kan risikere å bli kjent med deg selv, bli mer av deg selv. Det er til og med lov med humor… Prøv!

På bildet ser vi Magnus og Kristian i dype funderinger etter å ha lest “Det nye”.