Elevene trives

Elevene på folkehøgskoler trives. Undersøkelser viser at folkehøgskolene kommer best ut på brukertilfredshet sammenlignet med annen høyere utdannelse. Også på Follo trives elevene. I en nylig undersøkelse der et av spørsmålene var “Hvordan trives du på skolen?”, ble gjennomsnittet 5,4 på en skala fra 1 til 6.

Nesten 130 mennesker som skal arbeide, spise og leve tett sammen i et helt skoleår kan være en utfordring. Desto bedre er det at elevene svarer positivt på en slik undersøkelse: “Dette går bra! Og vi skal gjøre vårt slik at alle får et godt år.” Det kan også hende at man får med seg kompetanse som ikke er så lett målbar: romslighet, tålmodighet, raushet og vilje til å bygge videre på det som er positivt. Kanskje det til og med er slik at vårt verdigrunnlag kan løftes fram i en slik anledning:

Respekt for enkeltmennesket

Inkludering og samhandling

Likeverd og toleranse

Felleskap og omsorg

Faglig og kunstnerisk kvalitet