Fellesfag

En av ukedagene har vi fellesfag fram til lunsj. Disse timene er både små glimt inn i oss selv og ut i verden. Psykologi, internasjonale problemstillinger, kunstneriske og kulturelle temaer er noe av det som står på programmet. Vår intensjon er å åpne noen dører til nye områder, nye tanker og gjøre oss til det som folkehøgskolebevegelsen ofte snakker om; globale medborgere. Fellesfagene varierer noe fra år til år. Hvert enkelt fag er på tre timer pr uke i fire uker.

Etikk og psykologi

Dette fellesfaget har som mål å utfordre deg på hvem du er og hvordan du fremstår for andre. Vi vil gå igjennom en lang rekke øvelser og oppgaver; noen ganger i fellesskap og noen ganger i grupper. Av og til stopper vi opp, diskuterer og utfordrer hverandre. Refleksjon og å lære av hverandre er viktig i dette faget.

Medier og kommunikasjon

Målet med faget er å bli mer bevisst på ulike kommunikasjonsformer i hverdagen. Hvilke metoder bruker vi, når er vi sender og når er vi mottaker? Hvorfor skjønner ikke andre hva jeg mener? Når snakker vi om og når snakker vi til? Hva er forskjellene når vi snakker en til en og når andre er til stede? Hvordan kommuniserer vi i brev, telefon, facebook osv.?

Individ og samfunn

Hvordan påvirkes vi som enkeltpersoner av det samfunnet vi har rundt oss? Hvilke muligheter og begrensninger gir ulike samfunn? Vi ser på utvalgte eksempler hovedsakelig fra vår egen tid: Midtøsten, Iran, Rwanda, Norge m.m. Vi ser filmer og diskuterer temaer som skole, utdanning, kvinners rettigheter og religionens innvirkning på menneskelig frihet.

Kosthold, helse og trivsel

Noen spiser for å leve og noen lever for å spise. Noen er bevisst hver eneste bit man spiser, og andre reflekterer lite over hva man får i seg. I media kan vi oppleve en omfattende mengde informasjon som går i ulike retninger. I dette faget vil vi rydde litt i begrepene, se på og diskuterer ulike sider ved ernæring, hvordan vår helse påvirkes, hvordan ulike dietter virker, behov knyttet til ulike utfordringer og diagnoser, samt se på hvordan mat kan være nytelse og sosialt samvær.

Næring til sansene

Rundt oss finnes et hav av muligheter for opplevelser. Vi vil ha ulike innfallsvinkler til å oppleve kunst, musikk, arkitektur, historie, mat og natur. Både opplysning og belysning av livets mangfoldigheter

Morgensamling

Morgensamlingen er vårt møte med den nye dagen. Her samles vi for å høre tanker, erfaringer, opplevelser, refleksjoner, opplesninger, sang, personlige møter og informasjon om alle mulige temaer. Og noen ganger bevegelse, fysisk aktivitet eller avslappingsøvelser. En god start på dagen og en sentral del av folkehøgskoletradisjonen. Både elever, ansatte og andre kan være ansvarlige for morgensamlinger.

Skolekoret

Alle er med i skolekoret. Å få synge flerstemt sammen med mange andre er en opplevelse vi ønsker at alle skal få med seg! Skolekoret opptrer på viktige arrangement som Familiedagen, Julekonserten, Avslutningsdagen og var helt sentral i forestillingen vi hadde på Cosmopolite i Oslo 8.mai 2014. Kor- og sangaktiviteter har lange tradisjoner på skolen vår og det har blitt sunget i folkehøgskolene siden åpningshøytideligheten da den første skolen ble startet for 150 år siden. Repertoaret har endret seg mye underveis og i dag henter vi sanger fra hele verden og fra alle tidsepoker. Bli med og syng – og vær med på å føre tradisjonen videre! Skolekoret er en time pr uke. I prosjektperioder settes det opp ekstra timer.

Andre fellesaktiviteter

I løpet av skoleåret har vi en lang rekke prosjekter. Noen er på linjene og noen er for hele skolen. Det kan være forestillinger, visninger, konserter, innsamlinger, temakvelder, fester eller andre ting. Av og til er prosjektene nøye planlagt og av og til oppstår de spontant. Ta gjerne initiativ og vær med å form skoleåret!

Skolen har også en lang rekke arrangementer og aktiviteter som har blitt tradisjon: familiedag i starten av november, julekonsert, julelunsj, juleverksted, linjeskift der eleven får prøve seg på nye linjer, besøk på Cato-senteret, skidag, idrettsdag osv.

Linjekveld

Hver linje har ansvaret for å invitere hele skolen til en festkveld i løpet av skoleåret. Dette er høydepunkter i skoleåret og den enkelte linje står fritt til å planlegge kvelden med mat, underholdning, pynting og aktiviteter.  Det faglige arbeidet på linjene presenteres både i seriøse former, med humoristiske rammer eller som skråblikk på vår hverdag. Alt innenfor en ramme med lyd, lys, kostymer, god mat og sosiale festligheter.

Lørdagsundervisning

Bortsett fra noen frihelger i halvåret er det lørdagsundervisning på Follo folkehøgskole. Du er ferdig kl 1300 og etter dette er det fri fram til mandag morgen.

Seminarer

Alle linjene får ansvaret for undervisningen på hver sin lørdag. Temaet tar utgangspunkt i den enkelte linjes fag.

Temalørdager

På mange av skoleårets lørdager får vi besøk av eksterne foredragsholdere og organisasjoner. Temaene er mange og gir et bredt innblikk i sjel og samfunn

Lurer du på noe? Ring vår søkertelefon:

KONTAKT OSS

  Ditt / dine spørsmål

  Ditt navn?

  Vi kan nå deg på?

  ADRESSE

  Follo Folkehøgskole
  Østbyveien 3, 1540 Vestby
  Sentralbord:   +47 64 98 30 50
  Søkertelefon: +47 64 98 30 67
  Vakttelefon:   +47 93 06 99 10
  E-post: follofhs@viken.no
  X