Personlig trener

PT-linja – Utøver og trener

Denne linja henvender seg til alle som er interessert i trening, helse, ernæring og anatomi. Linja gir et solid grunnlag for deg personlig til gode treningsvaner og kosthold. Kunnskapen du får kan du bruke i kombinasjon med personlig videreutvikling innenfor dans, akrobatikk eller idrett. Det vil bli satt av godt med tid til egentrening og egenutvikling innenfor de områdene du selv vil prioritere. Vurderer du et yrke innenfor disse områdene, vil året gi deg et godt grunnlag for å vurdere om dette er noe for deg. Den brede tilnærmingen denne linja har til hele feltet gir deg et solid grunnlag for å gå videre med utdannelse innenfor idrett, trening, helse, rehabilitering, ernæring og kosthold.

Egentrening, selvinnsikt og veiledning av andre

Vil du ha et sosialt og kreativt år med nye opplevelser og ny inspirasjon? Liker du å være fysisk aktiv og nysgjerrig på ditt potensiale som trener. Da er PT-linja noe for deg! Du vil utvikle deg gjennom treningsmetodene og få kunnskap om hva som skal til for å bli en god instruktør. Du vil være med på elevpraksis i treningsstudio og få erfaring med massasje på skolen.

Les mer om linjeleder Hanne Koren Bignell.

Reiser og inspirasjon

En viktig del av opplæringen vil være turer bl.a. til Oslo for besøk hos profesjonelle studioer og klinikker innenfor de forskjellige metodene. Våren 2017 gikk reisen til Bali! 

Neste skoleår – våren 2018 planlegger vi en ny tre ukers reise til Bali. 
NB! PT-linja koster kr 5000,- mer enn de andre linjene på grunn av denne tre ukers reisen til Bali.

Områder som du vil jobbe med i løpet av året:

  • Styrketrening: Grunnleggende styrking av de store musklene og de små stabiliserende musklene gjennom ulike metoder i treningsstudio, i Pilatesstudio, med vekter, med slynger og gjennom yoga.
  • Utholdenhet: Kondisjonstrening inne og ute, samt bruk av ulike apparater.
  • Smidighet: Det legges stor vekt på smidighet og bevegelighet. Det jobbes systematisk gjennom hele året med ulike teknikker spesielt innenfor yoga, massasje og Pilates.
  • Kroppskontroll: En rekke øvelser vil øke evnen til å være fokusert og konsentrert, til å bedre kroppsbeherskelsen og skape en balansert sammenheng mellom kropp og sinn.
  • Anatomi: Både skjelett- og muskelanatomi vil bli gjennomgått for å lære hvordan kroppen fungerer, hvordan musklene brukes og hvilke muskler som brukes til ulike oppgaver.
  • Ernæring: Det legges vekt på å utvikle kompetanse på et sunt, variert og godt kosthold. Det vil både være en teoretisk tilnærming om hvordan kroppen tar opp og bruker næring og en praktisk tilnærming der vi jobber på kjøkkenet for å lære om behandlingen av ulike matvarer og så selvfølgelig; vi nyter de kulinariske opplevelsene!
  • Treningslære
  • Kickboksing
  • Velvære: Dette er også temaer vi vil jobbe med: sunnhet, gode vaner, holde seg frisk, opplevelse av behag gjennom yoga og massasje, samt sammenhengen mellom en velfungerende kropp og vår mentale tilstand.
  • Bransjekompetanse: Bredt innblikk i ulike utdannelser innenfor trening, helse, velvære, kosthold og om ulike yrker og behandlingsformer.

PT-collage

Hvordan jobber vi

Linja vil arbeide systematisk i treningsstudioer, i Pilatesstudioer, med massasje og med yoga. Det er satt av tre timer de fleste dager til linjetid. En dag i uka er hele dagen satt av til linjetid. En lang rekke temaer innen de ulike feltene vil bli berørt. Samlet vil dette året bl.a. gi en av de bredeste innføringene i Pilatesfaget her i landet.

Mange veier videre

Vi krever ingen forkunnskaper av deg. Bare interesse! Det du lærer hos oss kan du ta med deg videre i en lang rekke utdannelser som handler om kropp, helse, ernæring, idrett, veiledning og undervisning. Kjennskap til din egen kropp, om ernæring og treningsvaner er nyttig uansett om dette handler om ditt framtidige yrke eller fritid.
I samarbeid med NIAK har du som elev ved Follo folkehøgskoles PT-linje anledning til å ta et tilleggskurs for å ta Personlig Trener eksamen og gjør deg til sertifisert personlig trener gjennom Europe Active & Europe Register of Exercise Professionals og du kan dermed søke jobb som PT. Kurset går direkte etter endt skoleår. Det er helt frivillig. Det innebærer en ekstra kostnad til NIAK for kurset og en ekstra kostnad til skolen for kost og losji.

Litt utdypende om noen av fagene du vil møte på linja:

Pilatesmetoden
PTcollage

Pilates er en grunnleggende treningsform som brukes helt fra rehabiliterende øvelser, til å holde seg i form og til akrobatikk. Grunnleggeren av metoden, Joseph H. Pilates, kalte selv metoden for «Contrology». Mest kjent om Pilates er at det er trening i grupper liggende på matte. Ukjent for mange er det at metoden også består av øvelser på spesialapparater, originalt designet av Joseph Pilates selv.  Apparatene bruker stålfjærer som motstand og har navn som The Reformer, The Cadillac, Wunda chair, High chair, Barrels og Pedi-pull. Hensikten med fjærene er å trigge kroppens stabiliseringsmuskler til å jobbe. Du utfører øvelsene i metoden etter 6 hovedprinsipper som gir selv den «enkleste» øvelse stor effekt. Du lærer oppbygningen av hver øvelse til de forskjellige apparatene. Du lærer å sette sammen øvelser fra de forskjellige apparatene til en time og hvilke øvelser som er viktige for deg. Du vil få kunnskap om hvordan du bygger opp timer for andre. Du lærer også om grunnleggeren av metoden: Joseph H. Pilates, hvordan metoden ble utviklet og hvordan den brukes i dag. Det er mange forskjellige Pilatesretninger, du lærer Klassisk Pilates.

Massasje

Du lærer grunnleggende teknikk etter klassisk massasje. Du lærer hva massasje gjør for kroppen, når det bør brukes og i hvilke tilfeller du ikke kan massere. Klassisk massasje er utformet for å stimulere blodsirkulasjonen, styrke musklene og etablere en bedre balanse mellom muskler og skjelett. Massasje utøves ved rytmisk knaing og strekking av muskler. Massasjen virker på hele kroppen og føles vidunderlig godt!

Yoga

Yoga handler om konsentrasjon og fokusering, om å ta kontroll over eget mentalt og kroppslig liv, slik at sansebegjær og mental aktivitet faller til ro og til syvende og sist opphører. Målet med yoga er å skape ro, fokus og konsentrasjon, og å oppnå stillhet og uforanderlighet. Du lærer hovedsakelig den fysiske delen av yogaen og får smake på litt av meditasjonen og ideologien i Yoga.

Kickboksing

Kickboksing har vi på timeplanen gjennom et smarbeid med MUDO treningssenter. Hos MUDO har vi vår styrketrening og anledning til å være med på alle saltimer med kampsport eller DDP yoga. Mulighet for gradering i Kickboksing for de som vil.

Anatomi, fysiologi, treningslære og kosthold

Når du jobber med kroppen er det viktig å vite hvordan den er satt sammen og hvordan den fungerer for å kunne bruke den optimalt og for å ta best mulig vare på den. Så litt teori er derfor viktig å kunne. Treningslære gir kunnskap om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, hvordan kosthold og livsstil spiller inn på vår funksjonsevne. Hva bør vi spise og drikke, hva er viktig i forhold til trening? Hvilken mat gir deg den næringen du ønsker og behøver? Vi tar for oss betydningen av god treningsplanlegging med tanke på å utvikle ferdigheter i treningsmetoder og helsefremmende aktivitet.

Instruktørrollen og massørrollen

Du lærer om rollen som instruktør og massør.  Hva skal til for å bli en dyktig instruktør/massør? Hvordan underviser man? Hvordan er det å instruere en-til-en kontra en større gruppe? Hva er dine oppgaver som instruktør? Hvordan opptrer en som en god massør? Hva må en ta hensyn til? Hvem er du som behandler? Etiske og hygieniske retningslinjer å forholde seg til i begge rollene. Her får du praktisere først på medelever på linja og siden på medelever på skolen.

Søk på PT-linjen her!

andre linjer

Bildegalleri – Personlig trener

Lurer du på noe? Ring vår søkertelefon:

KONTAKT OSS

Ditt / dine spørsmål

Ditt navn?

Vi kan nå deg på?

ADRESSE

Follo Folkehøgskole
Østbyveien 3, 1540 Vestby
Sentralbord:   +47 64 98 30 50
Søkertelefon: +47 64 98 30 67
Vakttelefon:   +47 93 06 99 10
E-post: post@follo.fhs.no
X