God råd

Denne høsten har vi brukt tidligere elever til prosjekter, diskusjoner og til å gi gode råd. Frida Thuen Lie er en av disse. Hun holdt et foredrag for de andre elevene som hun kalte “Hvorfor året på Follo folkehøgskole blir så sykt bra”. I fordraget gir hun elevene tre råd for skoleåret. Les rådene – her er det mange tanker som ligger i og mellom linjene.

goderad1goderad5goderad4