Hiphop med lærere fra crewet dEEp doWN dopEiZM

Hiphop-klassen har den siste tiden hatt flere pedagoger fra crewet dEEp doWN dopEiZM på besøk.

De har jobbet med Hiphop, Brake og ikke minst med en House-koreografi av freshe Anne Golberg Stavn. Anne har vært medlem av deep down dopeizm siden 2010 og har lang undervisningserfaring.

 

Anne Golberg Stavn

dEEp doWN dopEiZM