Økonomi

Skoleåret 2017 – 2018 koster totalt kr 101.000 i dobbeltrom og kr 106.000 i enkeltrom.

Grunnprisen er kr 86.000 / 91.000 og dekker kost og losji i dobbeltrom/enkeltrom, undervisningsmateriell, felles ekskursjoner og turer, teater- og konsertbilletter, transport, sangbok, årbok, studentbevis, skolebilde, kopiering og internett. Den resterende summen på kr 15.000 går til å dekke utgiftene på linja: studieturer i inn- og utland, teater- og konsertbilletter, samt transport og materiell.

NB! PT-linja har en ekstra kostnad på kr 5000,-. Kostnaden skal dekke en lengre reise enn de andre linjene – tre uker på Bali!

Alle elever som har spesielle ønsker / ekstra behov i forhold til sitt kosthold, må regne med et tillegg i kostpengene.

Innmeldingsavgift

Innmeldingsavgift på kr. 2000,- kommer i tillegg og betales før du begynner på skolen som en bekreftelse på at du vil begynne her. Dette er et engangsbeløp som brukes til informasjonstiltak i forbindelse med opptaket. Etter at du har betalt innmeldingsavgiften har du to ukers angrefrist. Du får tilsendt et «Angreskjema» som da må brukes. Du vil da kunne få tilbakebetalt innmeldingsavgiften.

Betalingsplan for skoleåret 2017/2018

15. september 2017         kr 50.500 / 53.000    dobbeltrom / enkeltrom
15. februar 2018              kr 50.500 / 53.000    dobbeltrom / enkeltrom
Totalt                                kr 101.000 / 106.000  dobbeltrom / enkeltrom

Ta kontakt med oss hvis du ønsker en betalingsplan som er tilpasset dine behov.

Lån og stipend

For skoleåret 2017 – 2018 kan du til sammen få kr 106 340,- i lån og stipend fra Lånekassen. Kr. 42 536,- blir gjort om til stipend når du fullfører og får godkjent skoleåret. Dette skjer når Lånekassen får likningsopplysningene fra Skatteetaten (i november, året etter eleven fikk støtte). Les mer om omgjøring av lån til stipend.
Resten blir stående som et studielån. Det er viktig at du setter deg inn i Lånekassens informasjon. Som elev på Follo folkehøgskole har du rett til stipend og lån på lik linje med de som tar høyere utdanning. Dette er uavhengig av hvor gammel du er.

Forsikringer for elever ved Follo Folkehøgskole

Alle elever ved de videregående skolene og folkehøgskolene i Akershus fylkeskommune er omfattet av ulykkesforsikring og reiseforsikring. Du kan lese mer om forsikringen her: Brosjyre elevforsikring-fra 2014

Lurer du på noe? Ring vår søkertelefon:

KONTAKT OSS

captcha
Skriv inn sikkerhetskoden her.

ADRESSE

Follo Folkehøgskole
Østbyveien 3, 1540 Vestby
Sentralbord:   +47 64 98 30 50
Søkertelefon: +47 64 98 30 67
Vakttelefon:   +47 93 06 99 10
E-post: post@follo.fhs.no


NYHETSBREV