Økonomi

Skoleåret 2019 – 2020 koster totalt kr 108.000 i dobbeltrom og kr 113.000 i enkeltrom.

Grunnprisen er kr 92.000 / 97.000 og dekker kost og losji i dobbeltrom/enkeltrom, undervisningsmateriell, felles ekskursjoner og turer, teater- og konsertbilletter, transport, sangbok, årbok, studentbevis, skolebilde, kopiering og internett. Den resterende summen på kr 16.000 går til å dekke utgiftene på linja: studieturer i inn- og utland, teater- og konsertbilletter, samt transport og materiell.

Dersom du velger å slutte på skolen i løpet av skoleåret må du betale for 6 uker ekstra. Dette fordi andre elever kunne ha fått din plass ved skolen.

NB! PT-linja har en ekstra kostnad på kr 5000,-. Kostnaden skal dekke en lengre reise enn de andre linjene – tre uker på Bali!

Alle elever som har spesielle ønsker / ekstra behov i forhold til sitt kosthold, må regne med et tillegg i kostpengene.

Innmeldingsavgift

Innmeldingsavgift på kr. 2500,- kommer i tillegg og betales før du begynner på skolen som en bekreftelse på at du vil begynne her. Dette er et engangsbeløp som brukes til informasjonstiltak i forbindelse med opptaket. Etter at du har betalt innmeldingsavgiften har du to ukers angrefrist. Du får tilsendt et «Angreskjema» som da må brukes. Du vil da kunne få tilbakebetalt innmeldingsavgiften.

Betalingsplan for skoleåret 2018/2019

Frist Dobbeltrom Enkeltrom
15. september 2019 kr 54.000 kr 56.500
15. februar 2020  kr 54.000 kr 56.500
Totalt kr 108.000 kr 113.000

Ta kontakt med oss hvis du ønsker en betalingsplan som er tilpasset dine behov, – du kan for eksempel betale skolepenger i tråd med Lånekassens utbetalinger. Du må i så fall gi oss beskjed om dette.

Lån og stipend

For skoleåret 2018 – 2019 kan du få til sammen kr 108 250,- i lån fra Lånekassen. 40% , kr. 43 330,- blir gjort om til stipend når skoleåret er fullført og godkjent.
Dette skjer når Lånekassen får likningsopplysningene fra Skatteetaten (i november, året etter eleven fikk støtte). Les mer om omgjøring av lån til stipend. Resten blir stående som et studielån. Det er viktig at du setter deg inn i Lånekassens informasjon. Som elev på Follo folkehøgskole har du rett til stipend og lån på lik linje med de som tar høyere utdanning. Dette er uavhengig av hvor gammel du er.

Forsikringer for elever ved Follo Folkehøgskole

Alle elever ved de videregående skolene og folkehøgskolene i Akershus fylkeskommune er omfattet av ulykkesforsikring og reiseforsikring. Du kan lese mer om forsikringen her: Forsikring elever

Lurer du på noe? Ring vår søkertelefon:

KONTAKT OSS

Ditt / dine spørsmål

Ditt navn?

Vi kan nå deg på?

ADRESSE

Follo Folkehøgskole
Østbyveien 3, 1540 Vestby
Sentralbord:   +47 64 98 30 50
Søkertelefon: +47 64 98 30 67
Vakttelefon:   +47 93 06 99 10
E-post: post@follo.fhs.no
X