Koronasituasjonen: Viken fylkeskommune går over til digital opplæring på de videregående skolene

– Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

Det vil være en minimumsbemanning av ledere og ansatte på skolen. Bygningene stenges ikke, og det understrekes at de ansatte ikke permitteres. De skal jobbe med å gi alternativ, digital opplæring til elevene, enten fra skolen eller fra hjemmekontor.
Grepet innebærer også at arrangementer på skolen etter arbeidstid avlyses.  
– Vi jobber nå intenst med å hjelpe skolene i å legge til rette for digital opplæring, slik at vi skal kunne gi en forsvarlig opplæring i denne perioden. Alle våre skoler har systemer som ivaretar en forsvarlig opplæring over lengre perioden også digitalt, sier Ingebrigtsen.
– Vi er i en situasjon der elever, ansatte og foresatte er bekymret for utviklingen av koronasituasjonen. Vårt mål er å begrense og bremse smittespredningen. Dette er nå jobb nummer en for oss alle, understreker Ingebrigtsen.Les mer om hvordan Viken fylkeskommune følger koronasituasjonenFor elevene på Follo folkehøgskole betyr dette: 

Follo folkehøgskole er eid av Viken fylkeskommune og følger de samme instruksene som er gjort ovenfor de videregående skolene.  

Elevene har på allmøte i dag torsdag 12.3. kl. 12.45 fått beskjed om at skolen stenges fom i morgen. Elevene er anbefalt å reise hjem i dag, men har mulighet til å bli til i morgen dersom dette skulle vise seg å være vanskelig. Skolen vil være behjelpelig med å finne egnet transport.  

Hver elev får tilbud om samtale med sin linjeleder.
Ved behov for dialog – ikke vær redd for å ta kontakt.  

Jan Martin Medhaug – rektor, 99216825 

 

X