Luciafeiring

Vår Musikallinje skapte god stemning på Vestby sykehjem på Luciadagen med Luciatog og konsert. Vet du forresten opprinnelsen til denne dagen?

img_2871

Luciafeiringens lange reise fra Italia til Norge

Lite visste Lucia av Siracusa at hun skulle gi inspirasjon til tradisjoner som har vandret gjennom århundrene og gjennom hele Europa til Norge. Spesielt i Sverige skulle tradisjonene få et helt spesielt fotfeste som vi i stor grad har adoptert. Men hvem var hun, den italienske Lucia som led martyrdøden ca år 300 i den Sicilianske byen Siracusa?

Hennes synd var at hun brukte sin tro på Gud til å gjøre sin mor frisk. Moren takker for dette mirakelet ved å gi Lucia lov til å leve ugift og gi medgiften til de fattige. Når den som tror han skal gifte seg med Lucia får vite dette, blir han fornærmet og angir henne og hennes kristentro til keiser Diokletians. Hun blir offer for keiserens kristendomsforfølgelse og går gjennom en rekke lidelser. Men når hun på en oksekjerre skal trekkes gjennom byen klarer ikke tusen mann og flere okser å rikke henne. Å brenne henne nytter heller ikke. Først når bødlene tar i bruk et sverd dør hun, men først etter å ha forutsett keiserens undergang.

Hun minnes nå på sin dødsdag 13. desember. Før den gregorianske kalenderen ble innført var natten mellom 12. og 13. desember årets lengste. I den nordiske folketradisjonen har Lucia som vi også kaller Lussi blitt blandet sammen med Lucifer som har gitt denne natten uhyggelige dimensjoner. Var du ikke i rute med juleforberedelsene kunne du risikere å få besøk av Lussi og hennes trollfølge. De kunne skremme i vinduene og av og til komme helt inn i husene og gjøre stor skade på hus, mennesker og dyr. Ikke rart at man skulle holde seg inne denne natten.

Det er dramatikk både i den italienske og den nordiske tradisjonen. Men innholdet har gjort en lang reise fra Lucia av Siracusa til våre Lucia-tradisjoner.