Mektig Mozart!

Framføringen av Mozarts Requiem ble en mektig og intens opplevelse – en perfekt overgang fra arbeid til påskeferie. Stor takk til solist, dirigent og kursleder Christian! Følg med på våre hjemmesider hvis du ønsker å være med på våre korprosjekter. Disse arrangeres som kortkurs med øvelser på skolen på kveldstid og er åpne for alle.
Mozart