Musikal i Oslo

Musikallinjen var på konsert i Oslo. Liv Ellen Kahrs, nylig ansatt lærer på musikallinjen har laget forestillingen “Gjenklang – musikken som vant krigen”. Den ble nylig satt opp på Teaterkjelleren / Oslo Nye. Hennes neste produksjon er “Cabaret” på hovedscenen. Vi gleder oss!

Teaterkj.1