Nonfigurativ avdukning

Det knyttet seg store forventninger til avdukingen av gruppeoppgavene innenfor nonfigurativ malerkunst. Det ble reflektert langt og dypt om underbevisst penselføring, naken samhørighet og brudd i vinrankenes konforme linjestruktur. Ide, tanke og selve mennesket er bundet sammen som en rød tråd i et felles kunstnerisk univers for gruppene som løste den nitidige og finurlige tilrettelagte problemstillingen innenfor det kvadratiske tankegodset som en flate utformet i en rommelig dimensjon i dobbel forstand er en del av uten å berøre en adekvat og følelsesmessig personlig oppfattelse innenfor det ikkeverbale uttrykket som ikke må komme i veien for det valget vi alle kan velge å ta i en verden av…       Men det var fint, da…!
Linjebytte