Opptakskriterier

  • Aldersgrense 18 år (fylt 18 år innen 31.12. i første semester)
  • Fortløpende opptak
  • Faglig forutsetning, interesse og skikkethet innen det linjetilbudet det søkes om
  • Søkers “personlige” brev tillegges stor vekt
  • God geografisk spredning
  • Ubegrunnet stort fravær ved tidligere skolegang/arbeid kan føre til avslag
  • Mangelfull utfylt søknad kan føre til avslag
  • Krav til ekstra store personalmessige og økonomiske ressurser utover skolens ordinære ramme, kan ikke imøtekommes
  • Gruppesammensetning vektlegges, kjønn og alder kan komme i betraktning
  • Elever som ønsker å bo på skolen prioriteres

Lurer du på noe? Ring vår søkertelefon:

KONTAKT OSS

Ditt / dine spørsmål

Ditt navn?

Vi kan nå deg på?

ADRESSE

Follo Folkehøgskole
Østbyveien 3, 1540 Vestby
Sentralbord:   +47 64 98 30 50
Søkertelefon: +47 64 98 30 67
Vakttelefon:   +47 93 06 99 10
E-post: post@follo.fhs.no