Stipendiat på Follo fhs skoleåret 2020 – 21?

Søk stipendiatstilling skoleåret 20 – 21 nå!

Vil du være stipendiat på Follo folkehøgskole skoleåret 2020 – 21?

Som stipendiat er du elev på en av linjene samtidig som du er medskapende i miljøarbeidet blant elevene.

 Stipendiatene skaper aktivitet, er oppdatert på alt som skjer på skolen og bidrar til at alle føler seg trygge og trives.

Vi søker deg som kjenner deg igjen i avsnittet over og som samtidig har kunnskap & erfaring innen f.eks sosiale medier, lyd & lys og/eller andre av våre linjetilbud.

Som stipendiat er du et forbilde og personlig egnethet er et viktig kriterium når vi skal velge hvem vi tilbyr plass.

Søknadsfristen er  23. mars og du søker ved å sende en epost til skolen og i tillegg fylle ut søknadsskjemaet som ordinær elev.

Du bør ha gått på folkehøgskole ett år, gjerne Follo folkehøgskole.


Et forbilde for de andre elevene

Stipendiatene skal fungere som et team og bo spredt på alle internatene, på dobbeltrom sammen med en annen elev.

Det vil bli stilt spesielle krav til den enkelte stipendiat.

Det vil være gode muligheter for initiativ til aktivitet, noe skolen verdsetter høyt.

Stipendiatene er elever ved skolen (2. års-elever). Det forventes at man er forbilde for de andre elevene i forhold til skolens reglement, skolens rutiner og skolens omdømme.

Stipendiater får dekket utgifter til undervisning, kost og losji, samt til fellesaktiviteter og reiser.

Søknad sendes til post@follo.fhs.no.