Stipendiatene er i gang

Fem stipendiater er godt i gang med skoleåret: Jenny Forsberg på Dans, Fartein Netland på Band, Ivo Aigars og Trine Gundersen på Personlig trener og Bobby-Andre Sjuve på Musikal. Stipendiatene er elever som følger vanlig undervisning, men som i tillegg har praktisk miljøarbeid blant ungdom som fag. De gjør en formidabel jobb med å skape fellesskap, med aktiviteter, informere og å lære elevene å bruke alle mulighetene på skolen.