Stipendiater 2017-2018

Vil du være stipendiat på Follo folkehøgskole skoleåret 2017 – 18? Som stipendiat er du elev på en av linjene samtidig som du får erfaring med miljøarbeid blant elevene. Stipendiatene skaper aktivitet, er oppdatert på alt som skjer på skolen og bidrar til at alle føler seg trygge og trives.

Søknadsfristen er 1. februar og du søker ved å sende en epost til skolen og i tillegg fylle ut søknadsskjemaet. Du bør ha gått på folkehøgskole ett år, gjerne Follo folkehøgskole.

Det er opp til deg hvordan du vil skrive søknaden, men vi vil legge vekt på følgende temaer ved behandling av søknaden:

  • Motivasjon for miljøarbeid blant ungdom
  • Evne til å ta initiativ
  • Engasjement
  • Være forbilde
  • Personlig egnethet

 

Stipendiatene vil være knyttet til en linje og få oppgaver av linjeleder. I tillegg skal stipendiatene ha oppgaver og ansvar i fellestid og i elevenes fritid. Stipendiatene skal ha et særlig fokus på miljøarbeid blant elevene. Eksempler på aktuelle oppgaver kan være elevarrangementer, nærvær på kvelder og i helger, organiserte tur- og idrettsaktiviteter, turneringer, debatter, dokumentasjon, lørdagsseminarer, temadager, humanitært arbeid, turer til kulturarrangementer, ide- og prosjektutvikling, forberedelser til kulturopplevelser, bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid om miljø, renhold, avfallshåndtering og energi. Stipendiatene skal også ha en rolle i forhold til den enkelte elevs trivsel. Personlig oppfølging av enkeltelever og samtaler er en viktig del av oppgavene.

Stipendiatene skal fungere som et team og bo spredt på alle internatene. Det vil bli stilt spesielle krav til den enkelte stipendiat. Stipendiatene skal sikre at elever som er usikre på norsk har forstått all informasjon fra skolen. Det vil være gode muligheter for initiativ til aktivitet, noe skolen verdsetter høyt.

Stipendiatene er elever ved skolen (2.års-elever). Det forventes at man er forbilde for de andre elevene i forhold til skolens reglement, skolens rutiner og skolens omdømme.

Stipendiater får dekket utgifter til undervisning, kost og losji, samt til fellesaktiviteter og reiser.

Søknad sendes til post@follo.fhs.no