Stipendiater skoleåret 2016 – 2017

Vil du være stipendiat på Follo folkehøgskole skoleåret 2016 – 2017? Vi åpner nå for å ta inn inntil fem stipendiater neste skoleår. Søknadsfristen er 1. februar og du vil få svar innen 8. februar. Du bør ha gått på folkehøgskole ett år. På bildet ser du dette årets stipendiater.

Det er opp til deg hvordan du vil skrive søknaden, men vi vil legge vekt på følgende temaer ved behandling av søknaden:

  • Motivasjon for miljøarbeid blant ungdom
  • Evne til å ta initiativ
  • Engasjement
  • Være forbilde
  • Personlig egnethet

 

Stipendiatene vil være knyttet til en linje og få oppgaver av linjeleder. I tillegg skal stipendiatene ha oppgaver og ansvar i fellestid og i elevenes fritid. Stipendiatene skal ha et særlig fokus på miljøarbeid blant elevene. Eksempler på aktuelle oppgaver kan være elevarrangementer, nærvær på kvelder og i helger, organiserte tur- og idrettsaktiviteter, turneringer, debatter, dokumentasjon, lørdagsseminarer, temadager, humanitært arbeid, turer til kulturarrangementer, ide- og prosjektutvikling, forberedelser til kulturopplevelser, bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid om miljø, renhold, avfallshåndtering og energi. Stipendiatene skal også ha en rolle i forhold til den enkelte elevs trivsel. Personlig oppfølging av enkeltelever og samtaler er en viktig del av oppgavene.

Stipendiatene skal fungere som et team og bo spredt på alle internatene. En av oppgavene vil være å bistå til at alle kommer seg opp om morgenen. Det vil bli stilt spesielle krav til den enkelte stipendiat. Stipendiatene skal sikre at elever som er usikre på norsk har forstått all informasjon fra skolen. Det vil være gode muligheter for initiativ til aktivitet, noe skolen verdsetter høyt.

Stipendiatene er elever ved skolen (2.års-elever). Det forventes at man er forbilde for de andre elevene i forhold til skolens reglement, skolens rutiner og skolens omdømme.
Stipendiater får dekket utgifter til undervisning, kost og losji, samt til fellesaktiviteter og reiser.

Søknad sendes til post@follo.fhs.no