Stipendiater ved Follo folkehøgskole

I skoleåret 2015 – 16 åpner vi for elevstipendiater ved skolen. Etter søknad tar vi inn inntil en stipendiat per linje!

Jonas Navarsete er stipendiat skoleåret 2014-15. Han har fulgt undervisningen på Vokallinja og gjør en strålende jobb for miljøet på skolen. Neste år fortsetter han sine studier i sang ved Norges musikkhøgskole! Elevstipendiat er en elev som vanligvis har gått et år på folkehøgskole og som får et spesialtilpasset opplegg med fokus på miljøarbeid blant elevene. De følger undervisningen på en av skolens linjer og har i tillegg ulike oppgaver alene eller i samarbeid med de andre stipendiatene. Eksempler på aktuelle oppgaver kan være elevarrangementer, nærvær på kvelder og i helger, organiserte tur- og idrettsaktiviteter, turneringer, debatter, dokumentasjon, lørdagsseminarer, temadager, humanitært arbeid, turer til kulturarrangementer, ide- og prosjektutvikling, forberedelser til kulturopplevelser, bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid om miljø, renhold, avfallshåndtering og energi. Elevstipendiater får dekket utgifter til kost og losji, samt til fellesaktiviteter og reiser.

Søknad sendes til post@follo.fhs.no innen 23.april. Søkere kan bli innkalt til intervju.