Astrid Sandvand Dahlen

Linjeleder Vokal – Astrid er utdannet sanger og sangpedagog fra Norges Musikkhøgskole der hun fullførte sin mastergrad i 2008.  Siden det har hun stort sett jobbet freelance som sanger og i ulike pedagogroller. – Astrid har undervist i sang i kulturskolen, i ulike barnegrupper, på videregående og på universitetet og hun trigges av det unike potensialet som ligger i hver stemme og det personlige utrykket som hver og en bærer Les mer

Christian Killengreen

Lærer Vokal – Christian er en engasjert sanger som har drevet med musikk og sang hele livet. – Christian startet Vokallinja (Kor- og vokallinja på 90-tallet). – Han er politisk engasjert og over snittet interessert i historie og nyheter. Les mer

Preben Moseid

Lærer Musikal, Film og Vokal – Preben er en allsidig lærer som underviser på Musikal, Vokal og Film. Han er også aktiv i fellesfag og tilbyr ulike  valgfag. – Preben er fra Kristiansand, og har sin utdannelse fra Univeristetet i Agder, OsloMet, Australia, Complete Vocal Institute, Bårdarakademiets musikalllinje og KHiO. – Han har jobbet ved Akershus Teater, Agder Teater, Det Norske Teatret, Riksteateret og Folketeateret. Han har også vært med i Sabeltannforestillingene Les mer

Øyvind Denstad

Lærer Band, Vokal og Musikal – Øyvind har i mange år vært bandlinjas linjeleder, men er nå timelærer på musikal, vokal og band. – Han er sterkt involvert i skolens sceneproduksjoner, i skolekoret og har ansvar for skolens lydutstyr.  – Øyvind, som opprinnelig kommer fra Trøndelag, er utdannet musikkpedagog ved Norges Musikkhøgskole, og har turnert landet rundt som allsidig musiker i mange år.  – Han har lang erfaring som bandleder Les mer