Trygg – engasjert – visjonær

Rektor la i sin åpningstale vekt på begrepene TRYGG – ENGASJERT – VISJONÆR. Som skole ønsker vi at dette skal være en del av hverdagen og en del av vårt mål:

Trygg

 • Å vite at du blir støttet – uansett
 • Å ha gode rollemodeller
 • Å vite at du ikke blir baksnakket
 • Å være trygg er et avgjørende utgangspunkt for å kunne ta ut hele sitt potensial
 • Trygghet gjør deg modig

 

Engasjert

 • Engasjement er å ville – enten skape noe eller endre noe
 • Å vite at det både er plass for initiativ og at det er ønsket
 • Å bli oppfordret til initiativ
 • Å bli utfordret til initiativ
 • Å oppleve et ansvar
 • Å bli opplevd som verdifull

 

Visjonær

 • Å være visjonær er å ha blikket på muligheter og ideer
 • Å være visjonær er å ville være med på å forme framtiden
 • Å være visjonær er å tro på at du kan være med å endre framtiden
 • Å være visjonær er å tro på sine egne ideer