Velkommen til 2017!

Follo folkehøgskole ønsker alle et riktig godt nytt år! Sørg for at du selv og alle rundt deg hver dag i dette året får anledning til å le, til å tenke og til å bli berørt! Det nye året ser ut til å ligne på det gamle. Det er bare vi selv som kan skape en liten forskjell. Så la oss starte med noe…

Le litt fordi det får oss til å slappe av og føle fellesskapet.

Tenke litt fordi det understreker vårt ansvar – og fordi vi kan gripe litt av alt livet byr på.

Og en liten tåre i øyekroken som tegn på våre verdier, at vi lever og at vi tror på at noe er viktig.